Disclaimer

Disclaimer

Op deze website wordt u enige algemene informatie verstrekt over de diensten van Jale Transport & Expeditie BV.

Jale Transport & Expeditie BV heeft deze website met zorg heeft samengesteld en onderhoudt, maar kan niet garanderen dat de aangeboden informatie op ieder moment volledig juist, compleet en actueel is. Behoudens opzet of grove schuld aanvaardt Jale Transport & Expeditie BV geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het vertrouwen op, gebruikmaking van of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Aan de informatie en prijzen die op de website worden vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer u problemen ondervindt met de werking van deze website, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte wilt stellen. Dit kunt u doen door een e-mail met een omschrijving van het probleem te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij proberen het probleem dan zo spoedig mogelijk op te lossen.